Soita 24/7 — puh. 040 779 9952

Inno­bor on Uudel­la­maal­la toimi­va LVI-yri­tys. Toteu­tamme koke­muk­sel­la LVI-työt, putkire­mon­tit ja vesi­vahin­got omakoti­taloi­hin ja taloy­htiöi­hin. Liike­toim­intamme perus­tuu luot­ta­muk­seen tilaa­jan kanssa. Vas­taamme oma­l­la maineel­lamme jokaises­ta urakas­ta ja halu­amme jokaises­ta asi­akkaas­ta ref­er­enssin. Mei­hin luot­taa lukuisia vaa­tivia tilaa­jia – mik­set siis sinäkin.

Putk­i­työt koke­muk­sel­la pääkaupunkiseudulle. Olemme erikois­tuneet niin van­hoi­hin saneer­ausko­hteisi­in kuin uud­isko­hteisi­in. Saat kaut­tamme myös haas­ta­vat asen­nustyöt. Kun vahinko sat­tuu, kan­nat­taa toimia nopeasti. Inno­borin putkimies päivys­tää ja on valmi­ina aut­ta­maan sin­ua kaikissa LVI-alan ongelmis­sa.
Lue lisää
Inno­bor toteut­taa kylpy­huoner­e­mon­tit avaimet käteen toteu­tuksi­na. Teemme kalus­teasen­nuk­set ja huolto­työt. Saat kaut­tamme myös laadukkaat LVI-kalus­teet ja ‑tarvikkeet sekä niiden asen­nuk­sen.
Lue lisää
Tar­joamme täy­den valikoiman kiin­teistö­vahinko­jen kor­jaus­palvelui­ta ja tilapäisiä kos­teu­den­hallintaratkaisu­ja. Autamme ihmisiä ja yri­tyk­siä palaa­maan nor­maali­in toim­intaan eri­lais­ten haitallis­ten tapah­tu­mien aiheut­tamien vahinko­jen jäl­keen. Vesi­vahin­got vaa­ti­vat nopeaa reagoin­tia.
Lue lisää

Ota yhteyttä